Advance Care Directive

यदि तपाईं वा तपाईंको परिवारलाई गम्भीर रोग लागेमा, त्यसपछि के गर्ने भनेर तपाईं कसरी कुरा गर्नुहुन्छ?

हुनसक्छ यो उन्नत स्याहार सम्बन्धी निर्देशन पूरा गर्ने बारे कुरा गर्ने समय हो।
यसरी तपाईंले – वा तपाईंको प्रिय व्यक्तिले – परिवार र चिकित्सा व्यवसायीहरूसँग कस्ता स्वास्थ्य स्याहार छनौट गर्ने वा नगर्ने भनेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ।
यस बारे कुराकानी सुरु गर्दा यो धेरै सजिलो नहुन सक्छ, तर यसको मतलब तपाईं आफैँले उनीहरूसँग कुराकानी गर्न सक्षम नभएको समयमा अरूलाई तपाईंका छनौटहरू निर्णय गर्न छोडिने छैन भन्ने हुनेछ।

अगाडि योजना बनाउनुहोस

अगाडि योजना बनाउनु किन राम्रो कुरा हो?

यदि तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ वा हुनुहुनेछ भन्ने लाग्छ भने, तपाईंले भविष्यमा आफ्नो स्याहार कसरी गर्ने भनेर मानिसहरूलाई बताउन सक्नुहुन्छ।

 • यदि तपाईं अब आफ्नो लागि बोल्न सक्नुहुन्न भने के हुन्छ भन्ने बारे तपाईंसँग अझै पनि भनाइ रहन्छ
 • यदि मानिसहरूले भविष्यको कुनै समय तपाईंको लागि छनौट गर्नुपरेमा यसले उनीहरूलाई मद्दत गर्छ
 • यसले तपाईंलाई मनको शान्ति दिन सक्छ किनभने तपाईंले आफ्नो लागि महत्त्वपूर्ण रहेका मानिसहरूलाई आफ्नो इच्छा बारे बताउनुभएको

यदि तपाईंले अगाडि योजना बनाउनुहुन्न भने के हुन्छ?

अरू मानिसहरूले तपाईंको लागि गर्ने छनौटहरू प्रायः तपाईंले आफ्नो लागि रोज्नुभएको जस्तै हुनेछ। तर यदि त्यस्तो होइन भने, यसको मतलब निम्न हुन सक्छ:

 • अस्पताल लैजाने कुरा लगायत तपाईंले आफूले नचाहेको उपचार र स्याहार पाउने हुनसक्छ
 • तपाईंले आफूले चाहेको उपचार र स्याहार नपाउने हुनसक्छ
 • तपाईं वा तपाईंका महत्त्वपूर्ण मानिसहरूले जटिल कानुनी समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ
 • तपाईंको महत्त्वपूर्ण मानिसहरू तपाईंले रोज्नु भएको कुरा थाहा नपाएर तपाईंको स्याहारको बारे छनौट गर्न अन्योल र तनावमा पर्न सक्छन्
 • तपाईं यसो गर्न सक्षम हुँदा जब तपाईंले यस बारे कुरा गर्ने अवसर गुमाउन सक्नुहुन्छ

1सोच्नुहोस् र कुरा गर्नुहोस्

उन्नत स्याहार योजना (Advance Care Planning) भनेको के हो?

उन्नत स्याहार योजना भनेको तपाईंको भविष्यको स्वास्थ्य सेवा र व्यक्तिगत छनौटहरूको बारेमा तपाईंका लागि महत्व राख्ने व्यक्तिहरूसँग सोच्नु र कुरा गर्नु हो। यसमा तपाईंको स्वास्थ्य सेवा टोली समावेश हुन्छ – तपाईंको डाक्टर वा नर्स। तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी छनौटहरूको बारेमा जति धेरै कुरा गर्नुहुन्छ, मानिसहरूले तपाईंका इच्छाहरूका बारेमा त्यतिनै बढ़ी राम्रोसँग बुझ्नेछन्।

उन्नत स्याहार योजनाले तपाईं भविष्यमा के गर्न चाहनुहुन्छ भनी काम गर्न मद्दत गर्छ, जब धेरै बिरामी भएर तपाईं आफ्ना लागि छनौटहरू गर्न सक्नुहुन्न वा तपाईंले ती छनौटहरू अरूलाई व्यक्त गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ यदि तपाईंलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू भएमा, धेरै अस्वस्थ हुनुभएमा वा केही प्रकारको चिकित्सा स्याहार प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ।

यसको मतलब निम्न कुरा गर्न नसक्नु हो:

 • जानकारी बुझ्न
 • जानकारी याद राख्न
 • निर्णय गर्न जानकारीको प्रयोग गर्न
 • निर्णयका बारेमा अरूलाई बताउन

2लेख्ने

उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन भनेको के हो?

उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन एउटा कानुनी फाराम हो जुन तपाईंले धेरै बिरामी भएको कारणले आफैले निर्णय गर्न वा कुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ भनी अरूलाई बताउन सकियोस् भनी भर्नुहुन्छ।

निम्न कुराहरू गर्न सक्षम हुँदा तपाईंले उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन बनाउन सक्नुहुन्छ:

 • तपाईंको भविष्यको स्वास्थ्य सेवा र उपचारको बारेमा अहिले नै निर्णय गर्न
 • उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन के हो र यो बनाउनुको अर्थ के हो भनेर बुझ्न

तपाईंको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशनमा तपाईंलाई राम्रो तरिकाले बाँच्न र मर्न मद्दत गर्न तपाईंलाई कुन कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बारे कुनै पनि जानकारी समावेश हुन सक्छ। यसको मतलब हुन सक्छ:

 • तपाईंको धार्मिक वा सांस्कृतिक विश्वास, अभ्यास वा आवश्यकताहरू
 • तपाईं कहा स्याहार प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ
 • तपाईं कहा मर्न चाहनुहुन्छ
 • सङ्गीत, खाना, कपडा वा घरपालुवा जनावरहरू जस्ता तपाईंको जीवनलाई अर्थ दिने कुनै पनि अन्य वस्तुहरू

तपाईं कुन कुन विशेष उपचारहरू चाहनुहुन्न र तपाईंले तिनीहरूलाई कहिले अस्वीकार गर्नुहुन्छ भन्नको लागि पनि तपाईंले आफ्नो उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यी कुराहरू स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्छ, त्यसैले यस खण्ड लेख्नमा तपाईंलाई मद्दत गर्नु तपाईंको डाक्टरको लागि राम्रो विचार हो।

याद राख्नुहोस्, यदि तपाईं सञ्चार गर्न वा आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा निर्णय गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने मात्र तपाईंको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन प्रयोग गरिनेछ। यो छोटो समय वा तपाईंको मृत्यु नहुन्जेलसम्मको लागि हुन सक्छ।

तपाईं 18 वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ भने पनि तपाईं उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन बनाउन सक्नुहुन्छ, तर यस सम्बन्धमा विशेष कानुनहरू छन् – थप जान्नको लागि आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।

3रोज्नुहोस्

मेरो स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी निर्णय कसले गर्छ?

आफ्ना लागि निर्णय गर्न सक्षम हुनुलाई तपाईंको ‘निर्णय गर्ने क्षमता’ भनिन्छ। यदि अझै पनि तपाईंसँग निर्णय गर्ने क्षमता छ भने, तपाईंले “स्थायी संरक्षक” छनौट गर्न विशेष कानुनी प्रक्रिया प्रयोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्धमा विकल्पहरू छान्न कुनै व्यक्तिलाई रोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको स्थायी संरक्षकले तपाईंको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशनमा भएका इच्छाहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।

यदि तपाईंको निर्णय लिने क्षमता वा स्थायी संरक्षक छैनन् भने, तपाईंको डाक्टरले कसैलाई ‘उत्तरदायी व्यक्ति’ हुन आग्रह गर्नेछन्। यो तपाईंको पति, पत्नी वा जीवन साथी, बेतलबी स्याहारकर्ता, नातेदार वा नजिकको साथी हुन सक्छन्। कानुनले यी व्यक्तिले तपाईंको स्वास्थ्य र जीवनशैलीको बारेमा छनौट गर्न सक्छन् भन्छ।

यदि यीनि मध्ये कुनै पनि व्यक्ति उपलब्ध छैनन् वा इच्छुक छैनन् भने, Tasmanian Civil and Administrative Tribunal ताज्मेनियन सिविल एण्ड आड्मिनिसट्रेटिव ट्राईब्यूनल (TASCAT) ले निर्णय गर्नेछ वा “संरक्षक” को रूपमा कसैलाई नियुक्त गर्नेछ।

4साझा गर्नुहोस्

मैले मेरो उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन भर्दा के गर्नुपर्छ?

तपाईंको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन आफ्नो घरमा मानिसहरूले छिट्टै भेट्टन सक्ने ठाउँमा आफूसँग राख्नुहोस्।

तपाईंको परिवार, डाक्टर र तपाईंको स्याहरमा संलग्न महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई पनि एक प्रति दिनुहोस्।

यदि तपाईंको स्थायी संरक्षक छ भने, उहाँलाई एक प्रति दिनुहोस्।

तपाईं बिरामी हुनुहुन्छ भने, कसैले तपाईंका लागि एम्बुलेन्स बोलाउन सक्छ। एम्बुलेन्स टोलीलाई तपाईंसँग उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन छ र त्यो कहाँ छ भनी बताउनुहोस्।

तपाईंले Tasmanian Civil and Administrative Tribunal ताज्मेनियन सिविल एण्ड आड्मिनिसट्रेटिव ट्राईब्यूनल (TASCAT) मा आफ्नो उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो “My Health Record माई हेल्थ रेकर्ड” मा पनि आफ्नो उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नाले उनीहरूले तपाईंको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन पढ्न सक्छन् यदि तपाईंले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यसको प्रति दिन सक्नुहुन्न।

तपाईंले आफ़ना महत्तवपूर्ण मानिसहरूको सूची पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईंको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशनमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई सहयोग र स्याहार गर्ने मानिसहरूलाई यदि तपाईं बिरामी हुनुभएमा कसलाई फोन गर्ने भनेर थाहा पाउन मद्दत गर्नेछ।

र तपाईंले चाहनु भएमा, तपाईंले आफ्नो उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशनमा अन्तिम मिति राख्न सक्नुहुन्छ। यदि यस बारे कुनै प्रश्नहरू छन् भने, आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।

5समीक्षा

के म मेरो उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन परिवर्तन वा रद्द गर्न सक्छु?

तपाईंले नियमित रूपमा आफ्नो उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन जाँच गर्नुपर्छ – सायद तपाईंको वार्षिक जाँचमा तपाईंको GP जीपीसँग। यदि तपाईंको स्वास्थ्य झन खराब हुँदै गइरहेको छ वा तपाईंको उपचार परिवर्तन भयो भने, तपाईंले यसलाई बराबर जाँच गर्नुपर्छ।

यदि तपाईंलाई आफ्नो उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशनमा भएका कुरा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएमा, तपाईंले निम्न गर्न सक्नुपर्छ:

 • तपाईंसँग निर्णय गर्ने क्षमता हुनुपर्छ
 • तपाईंको हालको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन रद्द गर्नु पर्छ र नयाँ लेख्न पर्छ

तपाईंको हालको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन रद्द गर्न तपाईंले निम्न गर्नुपर्छ:

 • तपाईंको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशनको खण्डमा रहेको “तपाईंको ACD एसीडी रद्द गर्ने” कोठामा ठिक चिन्ह लगाउनुपर्छ
 • प्रत्येक पृष्ठमा रेखा कोर्नु पर्छ र प्रत्येक पृष्ठमा आफ्नो आद्याक्षर लेख्नुपर्छ
 • यो रद्द गरिएको छ भनी यसको प्रति भएका मानिस र सेवाहरूलाई बताउनुपर्छ
 • यदि यो Tasmanian Civil and Administrative Tribunal ताज्मेनियन सिविल र आड्मिनिसट्रेटिव ट्राईब्यूनल मा दर्ता गरिएको भएमा, यसलाई सूचित गर्नुपर्छ

त्यसपछि तपाईंले चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले नयाँ उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन बनाउन सक्नुहुन्छ। निम्न कुरा गर्न याद राख्नुहोस्:

 • Tasmanian Civil and Administrative Tribunal ताज्मेनियन सिविल एण्ड आड्मिनिसट्रेटिव ट्राईब्यूनल (TASCAT) मा आफ्नो नयाँ उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन दर्ता गर्न
 • तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण मानिस र सेवाहरूलाई नयाँ प्रति दिन

6दर्ता

Tasmania मा तपाईंले आफ्नो उन्नत स्याहार सम्बन्धी निर्देशनलाई कानुनी रूपमा मान्य बनाउनको लागि दर्ता गर्नु पर्दैन, तर तपाईंले डाक्टर र अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीहरूलाई यसको प्रतिलिपि दिन असमर्थ भएमा उनीहरूले तपाईंका स्वास्थ्य प्राथमिकताहरू बारे तुरुन्तै जान्न सकून् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो राम्रो विचार हो।
तपाईंले आपतकालीन अवस्थामा आफ्ना इच्छाहरू सजिलै उपलब्ध छन् भनी सुनिश्चित गर्न Tasmanian Civil and Administrative Tribunal (TASCAT) मा आफ्नो उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ।
यो दर्ता गर्न निशुल्क छ।

दर्ता गर्न तपाईंले गर्नुपर्छ:
कानुनी आवश्यकताहरू अनुसार उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन कागजात पूरा गर्नुपर्छ
ACD दर्ता आवेदन फाराम पूरा गर्नुपर्छ – यो Tribunal मा दर्ता गर्दा तपाईंको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशनको साथ संलग्न हुनुपर्छ
व्यक्तिगत रूपमा वा हुलाक मार्फत Tribunal मा तपाईंको मूल उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन दर्ता गर्नुपर्छ
उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशनमा Tasmania को Guardianship and Administration Act (संरक्षकता र प्रशासन ऐन) को औपचारिक आवश्यकताहरू पूरा नभएमा Tribunal ले दर्ता अस्वीकार गर्न सक्छ।
तपाईंले कानुन अन्तर्गत न्याय विभागको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन फाराममा नभएको उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन दर्ता गर्न सक्नुहुन्न, यद्यपि अन्य लिखित फारामहरूमा उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन अझै पनि सामान्य कानुन अन्तर्गत समावेश हुन सक्छ।
तपाईंले Tasmanian Civil and Administrative Tribunal (TASCAT) मा गैर-लिखित उन्नत स्याहारसम्बन्धी निर्देशन दर्ता गर्न सक्नुहुन्न।
थप गहन कानुनी जानकारीको लागि, Tasmania मा उन्नत स्याहारसम्बन्धी योजना कानुनहरूको बारेमा पढ्नुहोस्, Tasmanian Legal Aid Website मा जानुहोस् वा आफ्नो वकिलबाट मार्गदर्शन खोज्नुहोस्।

तपाईंलाई दोभाषे आवश्यक भएमा, कृपया पहिला 131450 (TIS) मा फोन गर्नुहोस्, आफूले बोल्ने भाषा बताउनुहोस्, त्यसपछि उनीहरूलाई Palliative Care Tasmania पेलिएटिव केयर ताज्मेनियामा फोन गर्न आग्रह गर्नुहोस्।

Palliative Care Tasmania ले Lutruwita (Tasmania) आदिवासी भूमि, समुद्री र जलमार्गहरूको परम्परागत मालिक र संरक्षकहरूलाई सम्मान गर्छ।
हामी यस भूमिका परम्परागत मालिक, पलावा जनता र उनीहरूका विगत, वर्तमान र उदयमानहरूलाई गहिरो सम्मानका साथ चिन्छौँ।